Tiu estas malnova revizio de la dokumento. Klaku sur titolo por ricevi kurantan version.


Esperanta versio por MANĜBUDO Esperanto Roskilde 4a novaĵletero - RESPONDO NECESA

Saluton karaj partoprenontoj,

Ni ĝojas vidi vin ĉiuj baldaŭ kun ni en Roskilde! Jam post iom pli ol unu semajno la festivalo komenciĝos, kaj ĉi tie venas kelkaj gravaj informoj. Vi laboros en nia manĝobudo, kaj havos tri deĵorojn de 8 horoj ekde mardo la 1-a ĝis lundo la 7-a de julio. Ni havas sufiĉajn komunajn tendojn kaj dormsakojn por tiuj, kiuj petis, sed se vi volas privatecon, kunportu vian propran tendon.

La lingvo en la budo estas ESPERANTO. Se vi ne bone parolas Esperanton vi povos sekvi la kurson de ESPERANTO, ĉiu mateno, de la 10a ĝis la 12a horo.

Alkroĉita vi trovos la laborplanon por 2014. En la budo estos 7 teamoj kun po 4 homoj. Skribu en via respondo *ĝis dimanĉo*, kiujn 3 teamojn vi preferas, kaj nepre skribu, kiuj tutcerte ne eblos por vi, ĉar vi ne ĉeestos en tiu tempo.

SE VI NE RESPONDAS, VI NE HAVOS LOKON. Ĉi tie vi povas vidi, kiam viaj plej ŝatataj muzikistoj ludos: http://roskilde-festival.dk/music/band_schedule/

Skribu ankaŭ, je kiuj tago kaj horo vi planas alveni kaj foriri ĉe la festivalo. Post via alveno al Roskilde iru al la bushaltejo ĉe enirejo EAST, kaj telefonu al +45 5258 9995. Poste iu de la organiza teamo renkontos vin kaj post subskribo de kontrakto (ankaŭ alkroĉita) donos al vi brakbendon. Se vi malfruas, se io okazas, se vi havas urĝan demandon en la lasta momento, telefonu al +45 5258 9995.

Pakaĵlisto: Varmaj vestaĵoj Pluvkostumo Pluvbotoj Dormsako Lampo, laŭeble fiksebla sur la kapo Naĝkostumo (krom se vi preferas naĝi nude) Sunokulvitroj Sunkremo Tendo - se vi volas privatecon (ni havas grupajn tendojn laŭbezone) Bona humoro!

Ĝis baldaŭ! Supirante - la organiza teamo Dana/Angla versio por gardo GAME CITY Esperanto Roskilde 4. nyhedsbrev - SVAR PÅKRÆVET / 4th newsletter - ANSWER REQUIRED

Hej kære deltagere,

Vi glæder os til snart at se jer alle i Roskilde! Om en uges tid begynder festivalen og her er nogle vigtige informationer fra vores side:

Du skal arbejde på Game City som servicevagt, gennem 4 vagter af 8 timers varighed (8 timer på pladsen - beregn ca. 9 timer pr. vagt) i tidsrummet fra lørdag d. 28. juni til mandag den 7. juli. Vi har nok fælles telte og soveposer til de, som har bedt dette, men hvis du ønsker privatliv, så medbring dit eget telt.

For at sikre din plads hos os vil vi gerne have at du indbetaler et depositum på kr. 1000 til vores forenings bankkonto. Depositummet er en sikkerhed for begge parter for at vi indgår en aftale om at du mod 32 timers arbejde som servicevagt modtager armbånd til festivalen. Hvis du ikke møder op til en vagt uden gyldig grund (ved reel sygdom, vi skal have dit armbånd tilbage) vil vi trække kr. 500 i depositum (som vi så kan tilbyde en anden på holdet for at tage en ekstra tørn).

Vi håber du har forståelse for dette, denne praksis er blevet fast politik for stort set alle foreninger de sidste år, da vi selv hæfter med kr. 1000 pr. vagt overfor festivalen. Kort efter at du har taget dine vagter og festivalen er overstået vil du modtage dit depositum retur.

Du kan indbetale depositum på bank konto 84013519388 (Merkur Bank) med dit navn og evt. tlf. nummer i tekstfeltet.

Vedhæftet er arbejdsplanen, på Game City har vi 9 teams af 4 personer … nogle af disse er delt i del teams, gennemlæs og skriv hvilke 3 hold du helst vil på, svar senest søndag … skriv også hvilke hold du ikke under nogle omstændigheder kan være på, f.eks fordi du er afrejst eller endnu ikke flyttet til Roskilde.

Hvis du ikke svarer MISTER DU PLADSEN HOS OS!!!

Her kan du se, hvornår dine foretrukne musikere spiller: http://roskilde-festival.dk/music/band_schedule/

Hvis du ikke har skrevet det til os, vil vi gerne vide hvornår du ankommer.

Ankomst til festivalen - Tag til indgang Øst med bus eller til fods (Syd ad Køgevej følg strømmen) når du kommer frem til EAST så ring til os på +45 5258 9995 og modtag yderlige instruks om hvor vi mødes til kontraktunderskrivning (medarbejderkontrakt fremsendes ved næste nyhedsbrev og udleveres ved fremmøde) og armbåndspåsætning. Selv om vi prøver at være der hurtigt, så vær beredt på noget ventetid her.

Hvis du er ved at komme for sent til din vagt, eller du vil i kontakt med os i roskilde så ring +45 5258 9995.

Pakkeliste: Varmt tøj Regntøj Regn støvler Sovepose Lampe, Pandelampe hvis muligt Badetøj (medmindre du foretrækker at svømme uden) Solbriller Solcreme Telt - hvis du ønsker privatliv (Vi har en gruppe telte efter behov) Godt humør!

Vi ses snart i Roskilde :) …

Mvh. Esperanto holdet.

Hello dear participants,

This is an edited machine translation so do forgive the poor language …

We are glad to see you all soon with us in Roskilde. After little more than a week, the festival will begin, and here is some important information. You will work at Game City as a service guard, and will have four shifts of 8 hours from Sunday 28th of June to Monday the 7th of July (however expect that they will take an average of 9 hours). We have enough common tents and sleeping bags for those who asked, but if you want privacy, bring your own tent.

Attached you will find the work plan for 2014. At Game City there will be 9 teams each with 4 people, some of them divided in subteams. Write in your answer *no later than Sunday*, which 3 teams you prefer, and definitely write those that certainly will not be possible for you, because you are not present at those times.

IF you do not answer, YOU DO NOT have a place. Here you can see when your favorite musicians play: http://roskilde-festival.dk/music/band_schedule/

Write also, on what day and time you plan to arrive and depart at the festival. After your arrival at Roskilde go to the bus stop at the entrance EAST , and call +45 5258 9995. Later someone of the organizing team will meet you and after signing a contract (also attached) will give you a wristband. If you're late, if something happens, if you have an urgent question at the last minute, call +45 5258 9995.

Packing list: Warm clothing Rain costume Rain boots Sleeping bag Lamp, where possible attachable to the head Swimming costume (unless you prefer to swim nude) Sunglasses Suncream Tent - if you want privacy (we have a group tents as needed) Your best mood!

See you soon, the organizing team

 
2014-06-20.1403222000.txt.gz · Lastaj ŝanĝoj: 2014/06/19 16:53 de simono
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki